مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ابرکوه با اشاره به اجرای مرحله نخست توقف برداشت 23روزه آب از 658حلقه چاه های کشاورزی، خواهان مشارکت همه جانبه مردم در میزان بهروه وری و مدیریت درست برداشت این ماده حیاتی با ارزش اقتصادی بالا شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان یزد، مهدی غیب الهی گفت: بحران آب در این شهرستان با عرصه های متعدد بیابانی، زنگ خطری است که باید مورد توجه بیشتر کشاورزان و بهره برداران قرار گیرد.
وی با بیان اینکه با توجه به تجربه کشاورزان ابرکوهی شیوه آبیاری سنتی غرقابی برای تولید محصول زراعی و باغی جوابگو نیست، یادآور شد: کشاورزان برای افزایش بهره وری آب ، با مدیریت برداشت از بحرانی تر شدن این چالش جلوگیری و سیستم آبیاری نوین را جایگزین شیوه معمول کنند.
غیب الهی با اشاره به اینکه اینکه 150 میلیون متر مکعب از منابع آب های زیرزمینی دشت ابرکوه سالانه استحصال می شود و 96 درصد آن در بخش کشاورزی به مصرف می رسد، اظهار کرد: کشاورزان حدود 2دهه خشکسالی و با توجه به کاهش بارندگی و برداشت بی رویه آب با کمبود این ماده دست و پنجه نرم می کنند.
به گفته این کارشناس ارشد بخش کشاورزی شهرستان، ابرکوه 200سال قبل بیش از 120 رشته قنات داشت که تعداد آن هم اکنون به 13رشته کاهش یافت که اغلب این قنات ها نیز در معرض خشک شدن قرار دارند.
مدیر جهاد کشاورزی ابرکوه طول 13رشته قنات دایر را 126کیلومتر ذکر کرد و یادآور شد: برای افزایش آبدهی این منابع که سالانه 6.5میلیون مترمکعب آب 500 هکتار اراضی زراعی و باغی را تامین می کند، بیش از 20میلیارد ریال بودجه برای مرمت و بازسازی قنات ها نیاز است.
وی با اشاره به اینکه با اجرای طرح آبیاری نوین نیمی از راندمان آبیاری افزایش می یابد ، ادامه داد: اجرای سامانه های آبیاری تحت فشار در این شهرستان با توجه به شرایط بحرانی آب و افت سطح آب های زیرزمینی ضروری است .
غیب الهی از کشاورزان خواست با اجرای این سامانه در مزارع و باغ ها از هدر رفت آب جلوگیری کنند.
این مسئول ادامه داد: تاکنون برای استفاده بهینه از آب در بخش کشاورزی با حمایت ها و کمک های بلاعوض دولت سه هزار و 200 هکتار از باغ ها و اراضی زیرکشت در سال های گذشته به سیستم آبیاری تحت فشار تجهیز شده است.
این مسوول اضافه کرد: جلوگیری از برداشت بی رویه و هدر رفتن آب و افزایش راندمان در بخش کشاورزی از مزایای اجرای این طرح است.
وی با اشاره به اینکه بخش کشاورزی ابرکوه، بیش از 35 درصد اشتغال را به خود اختصاص داد، تاکید کرد: این شهرستان در تولید برخی محصولات مقام نخست و یا دوم را در استان یزد دارد.
سالانه 150 میلیون مترمکعب آب از 658 حلقه چاه کشاورزی و 13 رشته قنات برای 15هزار هکتار سطح زیر کشت تامین می شود که با مصرف این میزان آب بیش از 190 هزار و 200تن محصول زراعی ، باغی در این شهرستان تولید می شود.

 

اخبار وزارت جهاد کشاورزی

خبرخوان یافت نشد