بررسی مسائل و مشکلات گلخانه های استان با حضور مدیرکل گلخانه ها و گل و گیاهان زینتی وزارت جهادکشاورزی

به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی استان یزد، به منظور بررسی مسایل و مشکلات گلخانه ها در استان جلسه ای با حضور تقوی مدیرکل گلخانه ها و گل و گیاهان زینتی وزارت جهادکشاورزی، سجادی پور رئیس سازمان جهادکشاورزی، خلف باغی رئیس سازمان نظام مهندسی استان، رضایی نماینده بانک کشاورزی و جمعی از مسئولین، مدیران و کارشناسان سازمان جهادکشاورزی و بخش کشاورزی استان و تعدادی گلخانه داران پیشرو در محل سالن جلسات شهید بهشتی سازمان جهادکشاورزی برگزار گردید.

دراین جلسه مسایل و مشکلات گلخانه های استان از جمله بذر، کود، صادرات، هزینه های تولید، تسهیلات بانکی و ... مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

 

اخبار وزارت جهاد کشاورزی

خبرخوان یافت نشد