کلاس های آموزشی – ترویجی شناسایی و مبارزه با مگس میوه مدیترانه ای در روستاهای تابعه شهرستان اشکذر برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان اشکذر، کلاس های آموزشی – ترویجی درروستاهای تابعه شهرستان اشکذر به منظور آگاهی بهره برداران با زیست شناسی، نحوه خسارت آفت مگس میوه مدیترانه ای و چگونگی مبارزه با آن، برگزار گردید.
طرز زندگی مگس میوه مدیترانه ای به این شکلی است که این آفت بسته به شرایط محیط 2 الی 16نسل در سال می تواند داشته باشد که زمستان را به صورت شفیره در خاک می گذراند در صورتی که زمستان منطقه سرد نباشد در تمام طول سال این آفت فعال است .
راهکارهای عملی کنترل این آفت، برگزاری دوره های آموزشی ویژه بهره برداران، نصب تله های فرمونی و ردیابی آفت، به محض شکار آفت در تله فرمونی نصب سراتراپ به میزان 20 لیتر در هکتار، طعمه پاشی که شامل استفاده از طعمه مسموم (محلول پاشی ماده جلب کننده پروتئین هیدرولیزات بمیزان 3 درصد همراه با سم مالاتیون به میزان 2 در هزار )است، می باشد.
آفت مگس میوه مدیترانه ای بیشتر به محصولاتی مانند هلو، زردآلود، گلابی، گوجه، سیب، آلو، توت، به، انگور، خرمالو، انار، انجیر، مرکبات و بعضی از انواع گیاهان زراعی یک ساله حمله می کند که با توجه به گسترده بودن حجم خسارات به طاعون گیاهی مشهور است.
شهرستان اشکذر دارای سطح زیرکشت یک هزار و 12 هکتار محصول کشاورزی مانند هلو، انار، انگور، گلخانه و صیفی جات می باشد.

 

اخبار وزارت جهاد کشاورزی

خبرخوان یافت نشد