اولین کانون  یادگیری  عشایر در منطقه ییلاقی باغک دهستان فراغه برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ابرکوه، اولین کانون یادگیری عشایر در منطقه ییلاقی باغک دهستان فراغه با حضور عشایر و جمعی از مسئولین استان و شهرستان برگزار گردید.

کانون یادگیری عشایر توسط اداره ترویج شهرستان و با استفاده از تجارب آقای احمد کرم نژاد عشایر برتر استان در سال گذشته با موضوعات استفاده صحیح از مراتع، رعایت بهداشت در شیردوشی و فرآورده های لبنی، اصلاح نژاد دام، بیماریهای گوسفند و بز و تغذیه باحضور 20 نفر از عشایر دهستان فراغه و مدیر محترم جهاد کشاورزی شهرستان، رییس اداره ترویج، رییس اداره امور دام شهرستان ابرکوه و مسئول کانون های یادگیری از مدیریت ترویج استان و رییس مرکز جهادکشاورزی فراغه و کارشناسان مسئول پهنه و کارشناس شبکه بهداشت شهرستان در محل مرتع ییلاقی باغک  دهستان فراغه با هدف ارتقائ دانش و بهداشت عشایر منطقه برگزار گردید.

 

اخبار وزارت جهاد کشاورزی

خبرخوان یافت نشد