خشکسالی های اخیر موجب طغیان کرم خراط در باغات گردوی بخش خضرآباد شهرستان اشکذر گردیده است.

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان اشکذر، خشکسالی های اخیر موجب طغیان کرم خراط در باغات گردوی بخش خضرآباد گردیده که خسارت این آفت 50 تا 60 درصد گزارش شده است.

مدیر جهادکشاورزی شهرستان اشکذر، ضمن بيان شيوع اين آفت در ميان درختان گردوي بخش خضرآباد، گفت: از جمله عواملی که آبیاری نامنظم و در نهایت زمینه لازم برای خسارت کرم خراط را موجب شده است، خشکسالی های اخیر می باشد.

عباس بشارتی ادامه داد: یکی از بهترین روشهای مهار غیرشیمیایی این آفت با کمترین صدمه به اکوسیستم کشاورزی، اخلال در جفت یابی با فرمون جنسی حشره است. در این روش با استفاده از نصب مفتول‌های آغشته به فرمون جنسی بر روی درختان، محیط باغ اشباع از فرمون جنسی حشره شده و حشره های نر در جفت‌یابی دچار مشکل می‌شوند و حشره های ماده تخم‌ های نابارور تولید کرده و از این تخم‌ ها لاروی به‌وجود نمی‌آید که بتوانند سرشاخه‌ها را آلوده کنند.

وی افزود: در مساحتی بالغ بر 6 هکتار از باغ های گردوی روستای دولاب به صورت پایلوت، با نصب 1800 رشته فرمون سیمی، به شیوۀ اخلال در جفت یابی، با پروانۀ خراط مبارزه به عمل آمد که با راهنمایی های کارشناسان مدیریت حفظ نباتات و جهادکشاورزی اشکذر نصب شدند.

لاروهای این حشره چوبخوار بوده و در تنه و شاخه های درختان میزبان ایجاد دالان های طولی در عمق چوب نموده و باعث ضعف شدید درختان می شوند. خسارت اولیه از رگبرگها دمبرگها وشاخه های کوچک شروع شده و بتدریج به شاخه های بزرگتر منتقل می شود.

خسارت این آفت در بعضی مناطق بسیار شدید می باشد و در نهایت باعث خشکی سرشاخه ها  و حتی در صورت حمله به تنه اصلی درخت مخصوصا" در سیب باعث خشکی و مرگ درخت میشود.

خسارت آفت بیشتر در باغ هایی که اصول داشت در آنها بخوبی اجرا نمی گردد، ملاحظه میشود و در باغاتی که از نظر آبیاری و تغذیه و انجام عملیات هرس بطور صحیح مراقبت می شوند بسیار کمتر دیده می شود. یکی از موارد مشکل ساز در این زمینه بروز خشکسالی است که باعث عدم آبیاری صحیح و به موقع درختان می گردد.

از نظر میزبان ها فعالیت حشره تا کنون روی سیب , به , گلابی, گیلاس ( به مقدار ناچیز), گردو , فندق , افرا, بیدمشک, نارون و زبان گنجشک دیده شده است.

سطح زیرکشت گردو در شهرستان اشکذر حدود 40 هکتار (در بخش خضرآباد) می باشد.

 

اخبار وزارت جهاد کشاورزی

خبرخوان یافت نشد