اکیپ های مبارزه با آفت مگس مدیترانه ای، توسط مسئولین چاهها و معتمدین بخش زارچ شهرستان یزد تشکیل و با نظارت کارشناسان مرکز جهاد کشاورزی زارچ نسبت به کنترل آفت مگس مدیترانه ای فعال می شوند.

به گزارش روابط عمومي سازمان جهاد كشاورزي استان يزد جلسه اطلاع رسانی و آشنایی با مگس میوه مدیترانه با حضور بخشدار زارچ، نماینده تبلیغات اسلامی، فرمانده مرکز مقاومت بسیج زارچ، اعضاء شوراها و دهیاران، نماینده شهرداری و کشاورزان پیشرو با هدف آشنایی با آفت مگس میوه مدیترانه ای و همراهی و همکاری مدعوین در اطلاع رسانی و مبارزه با اين آفت در مرکز جهاد کشاورزی زارچ برگزار گردید.

در اين جلسه مقررگردید اکیپ های مبارزه با آفت، توسط مسئولین چاهها و معتمدین محل تشکیل و با نظارت کارشناسان مرکز جهاد کشاورزی زارچ نسبت به کنترل آفت مگس مدیترانه اقدام شود.

 

 

اخبار وزارت جهاد کشاورزی

خبرخوان یافت نشد