کارگاه آموزشی توانمندسازی زنان روستایی در تولید محصول استاندارد توسط مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی استان یزد با همکاری مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی  برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی استان یزد در این کارگاه آموزشی  که با حضور 35 نفر از کارشناسان و زنان روستایی اله آباد زارچ (گروه هدف طرح تولید محصول انار سالم و استاندارد) در محل سالن کنفرانس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی برگزار شد، ابتدا خانم دکتر قوچانی مدیرهماهنگی ترویج کشاورزی به بیان اهداف و ضرورت طرح تولید محصول استاندارد و مراحل اجرایی آن پرداخت و در ادامه کارشناسان مرکز تحقیقات ، اداره کل استاندارد ، معاونت امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی به ارائه مطالب آموزشی لازم و کاربردی در روند تولید محصول انارسالم پرداختند.

لازم به ذکر است کارگاه های تکمیلی در باغات انار گروه هدف برگزار خواهدشد.

 

اخبار وزارت جهاد کشاورزی

خبرخوان یافت نشد