به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی استان یزد، باهماهنگی های بعمل آمده توسط اداره ترویج جهادکشاورزی شهرستان بافق تعداد38نفرازاعضای صندوقهای خردزنان روستایی این شهرستان  ازفعالیت های زنان روستایی واعضای صندوق های خردزنان روستایی شهرستان کوهبنان  استان کرمان بازدیدبعمل آوردند.

 دراین بازدیدکه درقالب اردوی آموزشی ،ترویجی صورت گرفت بازدیدکنندگان از4واحدتولیدعرقیجات،تولیدنان روغنی وکلمپه های خرمایی،تولید قاوتو ، بسته بندی سبزیجات وتولیدروغن های گیاهی بازدید نمودند.

 شهرستان بافق درحال حاضردارای تعداد5 صندوق اعتبارات خردزنان روستایی می باشد که درسالهای94و 96با همت مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان ومدیریت جهادکشاورزی این شهرستان راه اندازی شده و 215نفر اززنان روستایی عضو این صندوقها میباشند.

 

 

 

اخبار وزارت جهاد کشاورزی

خبرخوان یافت نشد