اصلاح الگوی کشت با ترویج کاشت گیاهان دارویی مختلف در مرکز زارچ از سال 1396 آغاز گردید.

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی  شهرستان یزد، شهاب اقبالی مسئول مرکز جهاد کشاورزی زارچ گفت:در راستای کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی برنامه اصلاح الگوی کشت با ترویج کاشت گیاهان دارویی مختلف در مرکز زارچ از سال 1396 آغاز گردید که حاصل آن در حال حاضر کاشت یک هکتار نعنا فلفلی و هفت هکتار گیاه سیر می باشد.

وی افزود: گیاهان دارویی مثل سیر علاوه بر ارزش افزوده بالایی که دارند در مصرف آب نیز صرفه جویی می کنند و افزایش تولید و اشتغال به دنبال خواهد داشت زیرا حد اکثر طول دوره رشد خود را در زمستان سپری می کنند.

 

اخبار وزارت جهاد کشاورزی

خبرخوان یافت نشد