تمامی اعتبارات مربوط به معاملات متوسط بوده که نیازی به مناقصه نبوده است

 

اخبار وزارت جهاد کشاورزی

خبرخوان یافت نشد